Takticko - strategický
 
 
kurz sebeobrany pro ženy
 
 
Máte špatné zkušenosti s obtěžováním?
Bojíte se chodit domů sama?
Chcete řešit konflikty dříve, než nastanou?
Přihlaste se do našeho kurzu
sebeobrany pro ženy!

 

 

 

Vítáme zde všechny ženy a dívky, které chtějí něco udělat pro sebe, svůj vlastní pocit bezpečí či své zdraví.

Hlavním posláním kurzu není naučit se fyzicky ubránit, nebo zlikvidovat protivníka. To za tak krátkou dobu ani nelze. Záměrem našeho kurzu je naučit vás něco, co se dá používat do konce života, a co můžeme nazvat sebeochranným myšlením. Jde o to, jak identifikovat nebezpečné situace, místa a lidi tak, abyste se mohli nebezpečí vyhnout. I když se to nepodaří, je takto uvažující žena na situaci lépe připravena a má mnohem více času reagovat, ať už sebeobrannými dovednostmi nebo jinými prostředky.
 
 
Strategie a specifika kurzu
 
 

Takticko-strategický kurz sebeobrany pro ženy otevíráme jednou až dva krát ročně na naši základně ve Vršovicích, a to již od roku 2000. Strategie byla vyvinuta na základě osobních zkušeností žen, které prošly našimi kurzy, a studia různých bojových systémů. Kurz tohoto typu absolvovaly postupně všechny naše instruktorky. Kurzů sebeobrany zaměřených na ženy najdete v Praze i v celou řadu, od plně teoretických až po zcela prakticky zaměřené. My nabízíme propojení teorie s praxí. Seznámíte se jak se sebeochranným myšlením, tak s jednoduchými funkčními základy praktické sebeobrany. Na závěrečné lekci si v terénu budete moci ověřit účinnost získaných znalostí a dovedností.

 
 
Cíle kurzu
 
 
 • Rozpoznat nebezpečné situace, místa, lidi.
 • Vyhnout se potenciálnímu nebezpečí.
 • Naučit se myslet strategicky.
 • Odhadnout situaci.
 • Reagovat v případě blížícího se nebezpečí.
 • Seznámit se s právními aspekty sebeobrany – nutná obrana a krajní nouze.
 • Vyzkoušet si základy sebeobrany a sebeochrany.
 • Otestovat své reakce v modelových situacích.
 • Zkusit využít získané poznatky a dovednosti v terénu (3. a 6. lekce).

Kurz je zaměřen na běžné každodenní situace, jako je cestování hromadnou dopravou nebo vozem, jízda vlakem, pobyt v kavárně či baru, pobyt na chatě a v neposlední řadě i normální pohyb po ulicích. Součástí kurzu jsou základy sebeobrany, jakož i drobná pohybová průprava pod vedením instruktora školy Ju-jitsu Praha.


 
 
Bližší informace o kurzu sebeobrany pro ženy 2018
 
 
 • Cena: 1000 Kč/kurz, počet lekcí v kurzu je 6, každá lekce trvá 120 minut. Platba je provedena hotově po první hodině kurzu. Zvýhodněná cena: 500,- Kč pro členky oddílu Ju-jitsu Praha
 • Čas a místo: TJ Sokol Vršovice (první čtyři lekce) 18:00-20:00; vybraná oblast Prahy (2 lekce)
 • Termín: Půjde o 6 úterků, a to od 17.4.2018 do 29.5.2018. Třetí a závěrečná lekce proběhnou v terénu. Účast na závěrečné lekci je podmíněna účastí minimálně na dvou předchozích lekcích.
 • Gender: Kurzu se mohou účastnit ženy od 15ti let, přítomnost mužů, mimo lektorů, není povolena.
 • Oděv: Pohodlné sportovní oblečení, které kryje lokty a kolena. Obuv není nutná, tělocvična je vybavena měkkým tatami (žíněnka). Oděv a obuv do terénu budou včas upřesněny.
 • Záznamy: Elektronické záznamy (mimo případných oddílových) nejsou povoleny, zápisky naopak doporučeny, proto si sebou vezměte i psací potřeby .
 • Certifikát obdržíte po absolvování 6. terénní lekce.
 • Výhody: Každá absolventka kurzu sebeobrany pro ženy získá 33% slevu na navazující vstupní kurz Ju-jitsu v říjnu 2018.

Kontakty:
David I. Dan WJJKO, instruktor DIBU, hlavní lektor a kontaktní osoba
kontakt: zenseb@jujitsu.cz

Pro přihlášení do kurzu, vyplňte prosím následující formulář.


Přihlašovací formulář na tomto odkazu
"Jistota nespočívá v síle ani technikách.
Ale ve vědomí své jedinečnosti a osobitosti."
 
 
Poslední proběhlé kurzy
 
 

2017

Jarní kurz proběhl na jaře 2017. Ukázky z něj najdete ve fotogalerii.

2016

Jarní kurz proběhl na jaře 2016. Ukázky z něj najdete ve fotogalerii.A tady najdete textové ohlédnutí za ním.

2014

Jarní kurz proběhl na jaře 2014. Ukázky z něj najdete ve fotogalerii. A tady najdete textové ohlédnutí za ním.

2012

Jarní kurz proběhl na jaře 2012. Ukázky z něj najdete ve fotogalerii. A tady najdete textové ohlédnutí za ním.

2011

Jarní kurz sebeobrany pro ženy proběhl v květnu 2011. Jeho výsledky najdete zde.

V srpnu 2011 vyšla o našem kurzu tato reportáž. O tom, že je mezi námi "volavka" z vydavatelství Bauer Media, která má za úkol popsat, jak to na takové kurzu chodí, jsme nevěděli.

Když jsme se to dozvěděli, potěšilo nás, že si vybrala právě náš kurz a že byla spokojená, i když to bylo mnohem tvrdší, než si představovala - ale také užitečnější...

Podzimní kurz proběhl v září 2011 a jeho výsledky jsou zde.

2010

V roce 2010 vyšel na serveru XMAN.CZ (rubrika IDNES.CZ) článek o naší ženské sebeobraně a její instruktorce Zuzce s názvem "Bojíte se o ni? Přihlaste ji na sebeobranu. Kurz ale vybírejte pečlivě"

Jarní kurz byl více propojen s praxí a proto byl i delší (13 lekcí). Probíhal od dubna do června 2010 ve Vršovicích. Více zde.

Podzimní kurz jsme pořádali na podzim, v termínu od 14.09. do 12.10.2010. Byl kratší (5 lekcí) a probíhal rovněž ve Vršovicích.

Oba kurzy byly tradičně zakončeny tzv. „průchodem“. Jde o závěrečnou lekci v terénu, kde si absolventky kurzu mohly ověřit nejen účinnost získaných znalostí a dovedností, ale i své reakce.

   

Více fotografií z předchozích kurzů najdete na zde:


 
 
Další nabídky cvičení
 
 

Vedle sebeobrany pro ženy nabízíme pravidelný vstupní kurz do bojového umění Ju-Jitsu, kterého se mohou účastnit všichni, bez rozdílu pohlaví (v oddíle máme v současnosti cca 25% žen). Účastnice letošního kurzu sebeobrany pro ženy mají 50% slevu na vstupní kurz Ju-Jitsu. Krom toho je možné se kdykoli přihlásit na zdravotní cvičení shiatsu-do, zaměřené na ošetření nejčastějších pohybových problémů (záda, ramena, šíje, bedra aj.). Jeho součástí je i rozeznávání a využívání meridiánů a jednotlivých bodů na nich ležících v rámci čínské a japonské léčebné diagnostiky. (více informací)